Σε εξέλιξη το 4th Corporate Lawyers Forum – The compliance issue

Στο 4th  CORPORATE LAWYERS FORUMThe compliance issue, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza με Scientific Partner τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε., υπό την αιγίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), η κα Αυγή Οικονομίδου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΚΑΣΕ, Associate Advisor Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών –  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)   στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον ρόλο της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όπως τον αντιλαμβάνεται ο ΣΕΚΑΣΕ. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «μια Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης δεν περιορίζεται στη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπομένων από το ρυθμιστικό πλαίσιο και την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Δεν είναι μια λειτουργία που επιβάλλεται, μια λειτουργία που προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο. Είναι μια λειτουργία που εκφράζει κουλτούρα διοίκησης. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μια σύγχρονη επιχείρηση, ανεξαρτήτως κλάδου, αντιλαμβάνεται την οργάνωσή της, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της, τον τρόπο που επιλέγει να προστατεύσει τα συμφέροντα, τη φήμη και το επιχειρηματικό της πλάνο. Είναι ένας σύμμαχος της διοίκησης για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει».

Σημείωσε, επίσης, ότι «αντιλαμβανόμαστε όμως, ότι η μέση αντίληψη δεν είναι αυτή και ότι δεν βρισκόμαστε στο επιθυμητό σημείο ακόμα. Και τούτο διότι για τις περισσότερες επιχειρήσεις, τα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης εκλαμβάνονται ως φόρτος ή περιττό κόστος. Άλλες φορές πάλι, αντιμετωπίζονται με τη στενή έννοια της συμμόρφωσης: τι πρέπει να αποφύγω για μη μου επιβληθεί πρόστιμο, τι πρέπει να κάνω για να είμαι σύννομος. Θεωρούμε ότι πρέπει αυτή η προσέγγιση σταδιακά να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο μας όραμα. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης δεν εξασφαλίζει απλώς την τήρηση της νομοθεσίας, αλλά αποτελεί μια ομπρέλα κάτω από την οποία εντάσσονται πολλές έννοιες: θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, ανταγωνισμού, εταιρικής διακυβέρνησης, ηθικής, πρόληψης κατά της απάτης και πολλά άλλα. Αποτελεί επίσης μια Διεύθυνση η οποία πρέπει να συνεργάζεται με τις άλλες και δρα συμπληρωτικά. Τόσο με τη Νομική Υπηρεσία και τον Εσωτερικό Έλεγχο, όσο και με όλες τις λειτουργικές διευθύνσεις μιας επιχείρησης. Ειδικά η συνεργασία του “in house” δικηγόρου βοηθά ουσιαστικά τόσο ως προς την αξιολόγηση του «νομικού κινδύνου», όσο και ως προς τη γνώση και «χρήση» της νομολογίας. Η παρουσία του, λοιπόν, ως συνεργάτη μιας Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης λειτουργεί επωφελέστερα τόσο για τον ίδιο όσο και για την Μονάδα. Και έτσι τελικά, η αξιοποίηση των διαφορετικών ικανοτήτων και γνώσεων ωφελεί εν τέλει τον οργανισμό συνολικά. Και για αυτό τόσο ο Compliance Officer όσο και ο νομικός σύμβουλος δεν αρκεί να γνωρίζουν τη νομοθεσία. Πρέπει να κατανοούν το business κομμάτι και να βρίσκουν λύσεις. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο νου μας στις δουλειές μας».

Το συνέδριο είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι.