Διπλασιάστηκαν οι ρυθμισμένες οφειλές προς την εφορία – Καταλύτης η ρύθμιση των 120 δόσεων

Διπλάσιο ποσό ληξιπρόθεσμων χρεών φορολογουμένων προς το δημόσιο ρυθμίστηκε το 2019 σε σχέση με το 2018, αναδεικνύοντας την καταλυτική επίδραση της ρύθμισης των 120 δόσεων σύμφωναμε τα τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το τελευταίο τρίμηνο του 2019 για τα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς την εφορία. 

Παράλληλα, όμως, διαπιστώνεται αύξηση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, το οποίο έφθασε τα 105,6 δισ. ευρώ και ήταν μεγαλύτερο κατά 1,25 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2018. Σχεδόν το μισό της διαφοράς αυτής (542,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από τους οφειλέτες με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε και συμπεριέλαβε στη χθεσινή τριμηνιαία έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, δείχνουν ότι το ποσοστό του ρυθμισμένου ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου την 1η/1/2020 έφθασε το 6,1%, αντιστοιχώντας στα 6,5 δισ. ευρώ, ενώ την 1η/1/2019 είχε ανέλθει στο 3,5%. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στη ρύθμιση των 120 δόσεων και τις βελτιώσεις που προώθησε η κυβέρνηση σε αυτή. Αποτελεί δε ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα, ενόψει της επικείμενης ενεργοποίησης της πλατφόρμας για τη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του 2019 παρατηρείται αύξηση κατά 4.158 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.068.908 οφειλέτες.

Στην κατηγορία με χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 66.541 οφειλέτες εκ των οποίων οι 24.222 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 357.350). Το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ προωθεί τη διαγραφή μικροοφειλών κάτω των 10 ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα, αξιόλογη μείωση κατά 44.944 πρόσωπα στον αριθμό των οφειλετών με χρέη μεταξύ 50 και 500 ευρώ η οποία μάλιστα συνοδεύεται από μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 13,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μείωση του αριθμού των οφειλετών σημειώθηκε στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (κατά 26.363 οφειλέτες), η οποία οδήγησε σε μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 25,8 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 542,9 εκατ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε μικρή αύξηση κατά 181 πρόσωπα.

 

Καθοριστική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της κατηγορίας άνω του 1 εκατ. ευρώ, καθώς από αυτά πηγάζει το 72% της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή 389,2 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους σε αυτήν την κατηγορία οφειλής άγγιξε κατά το τέλος του 2019 τα 61.523 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 4.987, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 132 νέα νομικά πρόσωπα.

Η πορεία των οφειλών προς τα Ταμεία

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα 35.383 εκατ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε μείωση κατά 159,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 197,2 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές οφειλές περιλαμβάνουν τις κύριες οφειλές ύψους 24.336 εκατ. ευρώ και τα πρόσθετα τέλη ύψους 11.047 εκατ. ευρώ.

Αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 108.471 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του 2019 σε 2.007.307 μητρώα. Αφορά κυρίως σε υπάρχοντες οφειλέτες των τέως Ταμείων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) οι οποίοι δημιούργησαν νέες οφειλές μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ το 2017 που καταχωρούνται σε νέα μητρώα.

Σε ετήσια βάση (δηλαδή σε σχέση με το τέλος του 2018) διαπιστώνεται αύξηση του αριθμού των μητρώων των οφειλετών κατά 600.246, η οποία συνοδεύεται από αύξηση στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 596 εκατ. ευρώ.