ΕΒΕΑ: Προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επιχειρήσεις-μέλη

Η Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα στα μέλη του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού 100 χρόνων λειτουργίας του ΕΒΕΑ.

Ειδικότερα, αποφάσισε τη δωρεάν υλοποίηση των παρακάτω εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

  • Επιμόρφωση 100 ατόμων σε Προγράμματα κατάρτισης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας
  • Επιμόρφωση 100 ατόμων σε Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
  • Επιμόρφωση 12 ατόμων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Diploma “Beyond Exports”
  • Επιμόρφωση 12 ατόμων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Diploma “Digital Marketing”

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάστε το αναλυτικό pdf.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 3626236 & 210 3382245, e-mail: [email protected] (αρμόδιος κ. Γιτσούδης).