Στα 2,179 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου τον Ιούνιο

Ισχνή μείωση ύψους μόλις 3 εκατ. ευρώ σημείωσαν τον Ιούνιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, οι οποίες παρέμειναν για ακόμα ένα μήνα πάνω από το φράγμα των 2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών στο Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2019, τα κρατικά «φέσια» προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκαν συνολικά στα 2,179 δισ. ευρώ, έναντι 2,182 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου.

Από τα 2,179 δισ. ευρώ οφειλών, τα 1,686 δισ. ευρώ προήλθαν από υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες ήταν μειωμένες κατά 9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Μάιο (1,695 δισ. ευρώ), και τα υπόλοιπα 493 εκατ. ευρώ από εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες ήταν αντιθέτως αυξημένες κατά 6 εκατ. ευρώ (487 εκατ. ευρώ τον Μάιο). Ο κύριος όγκος των εκκρεμών επιστροφών αφορά άμεσους φόρους (307 εκατ. ευρώ), ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε μη φορολογικά έσοδα (105 εκατ. ευρώ) και έμμεσους φόρους (80 εκατ. ευρώ).

Η επιμέρους ανάλυση των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης δείχνει ότι οι περισσότερες οφειλές προέρχονταν τον Ιούνιο από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (594 εκατ. ευρώ) και τα Νοσοκομεία, τα οποία είναι και η μόνη υποκατηγορία στην οποία διαπιστώνεται άνοδος σε σχέση με τον Μάιο (546 εκατ. ευρώ, έναντι 531 εκατ. ευρώ). Οι οφειλές των ΔΕΚΟ ανήλθαν στα 269 εκατ. ευρώ και εκείνες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα 213 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός Γενικής Κυβέρνησης) που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Δεν περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες προς τρίτους υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων.